Bezvýkopová technologie


HDD vrtné soupravy s duálními tyčemi a jejich využití pro vrty ve skále
HDD vrtné soupravy s duálními tyčemi a jejich využití pro vrty ve skále ...více »

Bezvýkopové provedení výtlaku kanalizace na letišti Holíč
Bezvýkopové provedení výtlaku kanalizace na letišti Holíč ...více »

ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací


Relining

Jedním ze způsobu bezvýkopových oprav potrubních řadů je relining. Jedná se o nejjednodušší, nejlevnější a nejznámější způsob sanace stávajících potrubních systémů.

Samotný princip reliningu spočívá v zatahování PE potrubí s vnějším průměrem menším, než je vnitřní průměr stávajícího potrubí. Proto je vhodný pro sanace potrubí, u kterých lze akceptovat snížení průtočného profilu.

Velmi důležitý je materiál, ze kterého je potrubí vytvořeno. Pro relining je používáno polyetylénové vodovodní potrubí Pe100RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin certifikované dle přepisu PAS 1075 určené výrobcem pro pokládku metodou relining. Jeho konstrukce a vlastnosti odpovídají mechanismu operace vtahování a poté pohybům potrubí po stěně původního potrubí během období funkčnosti. Podmínkou je ovšem důkladné vyčištění potrubí před operací vtahování.

Výhody reliningu

Nevýhody reliningu

Postup reliningu

Před samotnou sanací potrubí musí být připraveny výkopy na počátku a na konci úseků a v lomových bodech. Ve všech jamách jsou poté provedeny výřezy potrubí a úpravy zakončení původních ocelových trub do tvaru trumpety tak, aby při vtahování nemohlo dojít k poškrábání potrubí o ostré hrany. Jiným technickým řešením je použití naváděcích kladek namontovaným v místě výřezu potrubí. Výkop na jedné straně úseku musí mít dostatečné rozměry, aby bylo možné potrubí svařené v délce celého úseku vtáhnout do stávajícího potrubí. Toto v některých případech není možné, pak se vtahování provádí postupně po vložení každého kusu potrubí do výkopu a jeho spojení s již vtaženým potrubím. Před zahájením čištění potrubí je prováděn prvotní kamerový průzkum, který má za úkol zjistit, jestli je skutečně úsek přímý bez lomů a jestli se v potrubí nenachází překážky, které by mohly vést k zaseknutí čistících kusů. Průchodnost nového potrubí lomovým bodem závisí na rozdílu mezi průměrem stávajícího a nového potrubí a obvykle se pohybuje mezi 3 až 7 stupňů. Čištění potrubí je prováděno strojem pro řízené horizontální vrtání Vermeer D36/50 a tzv. zvonkovou frézou. Zařízení zasune vrtné tyče do potrubí, projde úsekem a na opačné straně je namontována zvonková fréza se dvěma stíracími talíři. Zařízení pak frézou otáčí s krouticím momentem 7 000 Nm-1, jednotlivé zvonky se pak odvalují po vnitřním povrchu potrubí, přičemž jsou odstraněny inkrusty i rez a jsou obroušeny i svary vystupující do vnitřního profilu potrubí. Kvalita čištění je kontrolována kamerou, jejíž záznam posoudí zástupce investora a rozhodne o přípustnosti vtažení potrubí.

Pak je přistoupeno k vtahování nového potrubí. Zde se nabízí dvě řešení - jednou je vtažení pomocí stroje pro řízené horizontální vrtání a jeho vrtných tyčí, druhé používá tažný vrátek a lano. Tah během celé operace je kontrolován a maximální hodnoty jsou zaznamenávány.

Po vtažení jednotlivých úseků jsou provedeny propoje potrubí a montáž armatur. Mezikruží v koncích původního potrubí je vyplněno polyuretanovou pěnou a oba konce původního potrubí jsou vodivě propojeny signalizačním vodičem.Jsme šetrní k přírodě a naše technologie neškodí okolí.

Zaručujeme vysokou kvalitu dle certifikací ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a SA 8000.

Minimalizujeme výkopové práce, neomezíme komunikaci.