Bezvýkopová technologie


Křížení řeky Váh pro vodovodní shybku D400
Křížení řeky Váh pro vodovodní shybku D400 ...více »

Křížení řeky Váh pro vodovodní shybku D400
Křížení řeky Váh pro vodovodní shybku D400 ...více »

ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací


Bezvýkopová výstavba vodovodů a tlakových kanalizací

Společnost TALPA-RPF se v oblasti bezvýkopových technologií věnuje také výstavbě vodovodů pomocí nejmodernější technologie řízeného horizontálního vrtání. Důvodem tohoto řešení je použití vyspělejší a efektivnější vrtné techniky, která zajišťuje úspěšnou pokládku vodovodu s přesným řízeným bez nutnosti kopat vodovod po celé délce. Efektivní technika zvládá řízenou pokládku vodovodního potrubí na vzdálenosti 100 až 150 m, výjimečné však nejsou ani vrty v délce až 300 m.

Výhody výstavby inženýrských sítí bezvýkopovou metodou HDD

Postup řízeného horizontálního vrtání (HDD)

Před vlastní realizací probíhá technická příprava vrtu, jejímž cílem je určení vstupního a výstupního bodu a průběhu vrtu. Návazně jsou také posuzovány informace o stávajících inženýrských sítích a jiných podpovrchových překážkách, které by mohly průběh vrtání negativně ovlivnit. Další částí přípravy je výkop startovací a cílové jámy, jejichž účelem je mimo jiné manipulace s vrtnými nástroji.

Samotné vrtání začíná pilotním vrtem, který směřuje k cílové jámě, probíhá při něm kontrola hloubky a směru, kterou v průběhu celého vrtání zajišťuje vysílač umístěný ve vrtné hlavě. Na čele vrtného nástroje jsou trysky, ze kterých tryská bentonitová suspenze, rozvolňující půdu před vrtnou hlavou.

Po dosažení cílové jámy je pilotní vrtná hlava zaměněna za rozšiřovací vrtnou hlavu a opět za podpory bentonitového výplachu zpětným vrtáním směrem k vrtné soupravě provede rozšíření odvrtaného otvoru. Proces rozšiřování může probíhat opakovaně až do dosažení požadovaného rozměru umožňujícího vtažení chráničky do vrtu.

Posledním krokem je vtažení potrubí do vrtu, které probíhá za současného rozšiřování vrtu na výsledný rozměr. Po ukončení vrtných prací je nutné vyčerpat výplach a vyčistit jámy pro následné montážní práce a vystrojení protlaků.Jsme šetrní k přírodě a naše technologie neškodí okolí.

Zaručujeme vysokou kvalitu dle certifikací ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a SA 8000.

Minimalizujeme výkopové práce, neomezíme komunikaci.