Bezvýkopová technologie


Relining - inteligentní řešení pro opravu stávajících potrubí
Relining - inteligentní řešení pro opravu stávajících potrubí ...více »

Bezvýkopové provedení výtlaku kanalizace na letišti Holíč
Bezvýkopové provedení výtlaku kanalizace na letišti Holíč ...více »

ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací


Bezvýkopové technologie

V oblasti bezvýkopových technologií se TALPA-RPF zaměřuje hlavně na následující činnosti:

Bezvýkopová pokládka je využita především při vytváření nebo renovaci inženýrských sítí. Nejčastěji se jedná o řešení těchto případů:

Podmínky použití bezvýkopových technologií

Stejně jako každá jiná práce se musí provádět za určitých okolností, i provedení podvrtů s následným zatažením potrubí je vázáno na splnění některých podmínek, díky nimž se v tomto případě může předejít například narušení stávajících sítí v zemi. Proto je před zahájením samotných prací nutné znát strukturu podloží a eventuální polohu cizích inženýrských sítí. Pro potřebu stanovení průběhu vrtu již ve fázi plánování může být vyžadováno i výškové zaměření terénu a vytvoření profilu.

Vytýčení inženýrských sítí

Investor by měl zajistit vytýčení křížených nebo souběžných inženýrských sítí s maximální možnou přesností tak, aby během vrtných prací nedošlo k jejich poškození. Toto opatření zjednodušuje a zlevňuje celkový průběh prací. Není-li uvedeno ve vyjádření správce sítě jinak, postupuje se při křížení sítí a souběhu sítí v souladu s normou ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Pokud neexistují dostatečné podklady u správců sítí, pak je možno použít geofyzikální metody určení existujících podpovrchových překážek, např. georadar. Přesnost vrtání pak umožňuje bez větších komplikací provést pokládku nového potrubí s bezpečným odstupem od stávajících souběžných i křížených inženýrských sítí.

Provedení vstupních a výstupních jam

Ve většině případů zajišťuje investor provedení vstupních a výstupních jam, což je v rámci ostatních zemních prací, které investor provádí, organizačně jednodušší a levnější. Jejich přesné umístění a rozměr je dohodnut při přípravě konkrétního prostupu a je zde závislost na hloubce pokládání, délce vrtání, daném podloží i na průměru trubek. Pro pokládku řízenými vrty je potřeba jeden startovací a jeden cílový výkop.

provedení vstupních a výstupních jam

Půdní podmínky

Omezujícím faktorem použití bezvýkopové technologie jsou především půdní podmínky. Pro efektivní nasazení jsou nejvhodnější hlinité půdy a jíly bez podílu kamene, komplikací přibývá v prostředí nesoudržných půd, jako jsou hrubé štěrky, písky a kamenité půdy s vysokým podílem kamenné frakce. Naopak vrtání v kompaktní skalní hornině odpovídá vrtům v kyprých horninách, přesto vyžaduje speciální vrtné nářadí nebo použití jiné technologie, obvykle používané pro svislé vrtání.Jsme šetrní k přírodě a naše technologie neškodí okolí.

Zaručujeme vysokou kvalitu dle certifikací ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a SA 8000.

Minimalizujeme výkopové práce, neomezíme komunikaci.