Bezvýkopová technologie


Řízené horizontální vrtání ve službách ekologie
Řízené horizontální vrtání ve službách ekologie ...více »

Relining - inteligentní řešení pro opravu stávajících potrubí
Relining - inteligentní řešení pro opravu stávajících potrubí ...více »

ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací


Prodej bentonitů a polymerů

Společnost TALPA-RPF se v roce 2006 stala výhradním zástupcem australské společnosti AMC pro Českou a Slovenskou republiku.

AMC

AMC (www.amcmud.com) je jeden z největších světových dodavatelů aditiv pro výplachy pro vrtání vertikální i horizontální. Zároveň je i dodavatelem zařízení pro přípravu a recyklaci vrtných směsí.

AMC je součástí nadnárodní společnosti IMDEX Group, v Evropě je zastoupena společností AMC Germany.

Hlavní cíl, na který se společnost zaměřuje je řešení problémů, vznikajících při vrtání, včetně hledání cest jak co nejvíce snížit náklady spojené s vrtáním, zvýšit produktivitu vrtání a minimalizovat dopady na životní prostředí.

Technická podpora

Vrtání lze označit za velmi složitý proces, který vyžaduje podporu všech zúčastněných dodavatelů. Technici společnosti AMC jsou stále k dispozici, aby mohli poskytnout pomoc nejen při řešení vzniklých problémů, ale také NAVRHNOUT jak zvýšit výkonnost vrtání. Jedná se jak o doporučení nejlepší vrtné směsi pro dané půdní podmínky, tak i o případnou modifikaci existujícího systému.

Určité HDD projekty vyžadují rozhodnutí jaká vrtná směs a jaké množství této směsi má být použito, včetně systému pro její přípravu. Technici AMC v takových případech mohou zpracovat návrh a doporučení ještě před začátkem projektu. To může eliminovat případné následné problémy při vrtání, včetně logistických problémů, které mohou velmi zkomplikovat samotné vrtání a hlavně náklady celého projektu.

HDD PRODUKTY

Vzhledem k činnosti společnosti TALPA-RPF je nabídka zaměřena hlavně na HDD produkty.

Zde je stručný přehled těch nejpoužívanějších:

EURO-GEL XTRA

Předem připravená směs bentonitu a polymerů, určená pro vrtné soupravy HDD všech výkonnostních parametrů. Poskytuje vysokou ale zároveň velmi křehkou gelovací schopnost pro vynikající vynášecí schopnost, kontrolu filtrace a stabilizaci vrtu.

Vrtný výplach musí odpovídat konkrétním podmínkám lokality. Pro „jemné doladění“ základních produktů je k dispozici celá řada aditiv:

CR-650

Skupina polymerů speciálně vyvinutých pro zvýšení inhibičních vlastností pro vrtání v aktivních nebo lepivých jílech.

AMC PAC R

Rychle rozpustný polymer zvyšujjící kontrolu filtračních vlastností.

XAN-BORE

Aditiva, která zvyšují viskozitu a tím i vynášecí schopnost vrtné směsi.

ORIENTAČNÍ RECEPTURY VRTNÝCH SMĚSÍ NA ZÁKLADĚ PRODUKTŮ AMC:

 PŘÍMĚSIDÁVKOVÁNÍ
POJIVÉ PŮDY
Jíly, slíny, břidlice
CR-650
PENETROL XTRA
viskozita MARSH
0,7 – 2,9 kg/m3
0 – 2,0 kg/m3
31 - 60 s
JEMNÝ PÍSEK EURO-GEL XTRA
CR-650
PAC L
viskozita MARSH
10 - 25 kg/m3
0 -0,3 kg/m3
0 – 1,0 kg/m3
35 - 60 s
HRUBÝ PÍSEK EURO-GEL XTRA
AMC PAC R
XAN-BORE
viskozita MARSH
25 - 30 kg/m3
0,2 -1,0 kg/m3
0 – 1,0 kg/m3
40 - 90 s
ŠTĚRK EURO-GEL XTRA
AMC PAC R
XAN-BORE
PENETROL XTRA
viskozita MARSH
30 - 35 kg/m3
0,5 - 1,0 kg/m3
0,5 - 3,0 kg/m3
0 – 0,1 kg/m3
60 - 120 s

DŮLEŽITÉ !!!

Před mícháním směsi je nutné změřit pH a tvrdost vody.

Podle naměřených hodnot je nutné vodu upravit pomocí sody, která se musí přidat před namícháním ostatních příměsí!

Přidáním sody je nutno upravit vodu na:

Voda
pH menší než 7
tvrdost větší než 14 dH

Soda
0,1-2,0 kg/m3
přidat množství tak, aby dH bylo větší než 9Jsme šetrní k přírodě a naše technologie neškodí okolí.

Zaručujeme vysokou kvalitu dle certifikací ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a SA 8000.

Minimalizujeme výkopové práce, neomezíme komunikaci.