Bezvýkopová technologie


Řízené horizontální vrtání ve službách ekologie
Řízené horizontální vrtání ve službách ekologie ...více »

Bezvýkopové provedení výtlaku kanalizace na letišti Holíč
Bezvýkopové provedení výtlaku kanalizace na letišti Holíč ...více »

ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací


Technické informace a parametry našich strojů

Vrtná zařízení jsou speciální vrtné soupravy pro horizontální vrty, které dokáží směrově naváděným, tzv. pilotním vrtem, podejít danou překážku, dále tento vrt rozšířit na žádaný průměr a nakonec do něj vtáhnout potrubí.

Společnost TALPA-RPF k provádění bezvýkopových prací v současné době vlastní dva stroje VERMEER D36x50 série II a jeden stroj DITCH WITCH JT 30 pro těžké práce, jeden stroj VERMEER D22x20 série II, vhodný pro intravilány měst, jeden stroj VERMEER D7x11 série II pro bezvýkopovou pokládku přípojek a stroj PERFORATOR pro provádění protlaků. Každý ze strojů má jinou přítlačnou sílu, což umožňuje zvolit optimální stroj pro různé typy půd a vrtů. Vrtné soupravy jsou samohybné a během vrtání stojí před přístupovou jámou. Zásobník bentonitové suspenze, vysokotlaká čerpadla, hydraulická pohonná jednotka a další příslušenství jsou umístěny v kontejneru na nákladním voze MAN nebo RENAULT.

OznačeníTah [t]Kroutící moment [Nm]Rok výroby
VERMEER D36x50187 0002008
VERMEER D36x50187 0002012
VERMEER D7x1141 7632009
VERMEER D22x208,92 9832010
DITCH WITCH JT30135 4202013
PERFORATOR PBA 383860002010

Pro přepravu strojů používáme vozidla MAN a RENAULT Kerax, která splňují požadavky emisních tříd IV a V+.

MAN RENAULT Kerax

Pro svařování plastového potrubí vlastníme svářečky na tupo TM 160, TM 250, TM 315 firmy Georg Fisher Omicron S.r.l. a svářečku na tupo DELTA 630 výrobce RITMO S.p.A.

svářečka

TypSvařitelné dimenze /mm/
TM 16040 - 160
TM 25075 - 250
TM 31590 - 315
DELTA 630315 - 630

VERMEER D36x50

VERMEER D36x50

Vrtná souprava Vermeer D36x50 patří mezi soupravy středního výkonu, což ji dává možnost realizovat jak náročné práce bezvýkopové pokládky potrubí pod řekami v obtížných půdních podmínkách, tak i ekonomicky zvládnout běžné řízené protlaky pod komunikacemi a železnicemi. Mezi špičkové výkony, které stroj u Talpy realizoval, je např. podvrt letiště v Holíči s položením potrubí D630 mm v délce 200m, pokládky potrubí DN400 pod řekou Váh v délce 270 m a podobně.

VERMEER D7x11

Vrtná souprava Vermeer D7x11 je malá vrtná souprava s tyčemi délky 1,8 m, což ji předurčuje pro pokládky přípojek inženýrských sítí v místech s nedostatkem místa.

VERMEER D22x20

Vrtná souprava Vermeer D22x20 může díky menším rozměrům a pružnějším vrtným tyčím pracovat v intravilánech měst v prostředí s množstvím stávajících inženýrských sítí.

DITCH WITCH JT30

DITCH WITCH JT30

Stroj DITCHWITCH JT30 AllTerrain se systémem duálních vrtných tyčí byl vyvinut tak, aby zvládal i vrtání ve skalním podloží. Tuto schopnost umožňuje především jeho vysoký točivý moment a duální vrtné tyče umožňující použití valivých dlát, potřebných k provrtání skály.

PERFORATOR PBA 38

PERFORATOR PBA 38

Zařízení PERFORATOR PBA 38 je určeno pro řízenou i neřízenou bezvýkopovou instalaci podzemních inženýrských sítí metodou protláčení ocelových trubek nebo pažnic se spirálním výnosem odvrtané zeminy. Stroj pro řízení používá laserový paprsek procházející vrtnými tyčemi na terč v pilotním nástroji. Využíváno je proto především pro protlaky ocelových chrániček a potrubí kanalizací a jejich přípojek, které vyžadují přesné uložení potrubí.



Jsme šetrní k přírodě a naše technologie neškodí okolí.

Zaručujeme vysokou kvalitu dle certifikací ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a SA 8000.

Minimalizujeme výkopové práce, neomezíme komunikaci.