Bezvýkopová technologie


Sanace vodovodu v Ostravě
Sanace vodovodu v Ostravě ...více »

Bourání mostů na D1
Bourání mostů na D1 ...více »

ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací


Relining - inteligentní řešení pro opravu stávajících potrubí

V červenci roku 2009 jsme měli možnost provést renovaci vodovodního přivaděče v ulici Zborovská v Ostravě pomocí technologie relining v celkové délce 408 m, kdy do stávajícího potrubí DN600 mm bylo zatahováno potrubí SafeTech RC D560 SDR17. Investorem akce byly Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

U opravy přivaděče Zborovská šlo o použití stroje pro řízené horizontální vrtání pro technologii reliningu, což není úplně běžné. Obvyklé je totiž u mechanického čištění potrubí využití škrabáků a vytěráků tažených na laně. Stroje pro HDD potřebují více místa pro své ustavení před startovací jámou, umožňují však nasazení rotačních nástrojů a fréz a využití kroutícího momentu a tahu stroje, v tomto případě se jednalo o stroj Vermeer D36/50 s kroutícím momentem 7000 Nm-1 a 18 tun tahu. Mechanické čištění bylo doplněno hydraulickým účinkem výplachu o průtoku až 320 l/min za účelem dopravy odfrézovaného materiálu do jam.

Ulice Zborovská je velmi frekventovaná, avšak poměrně úzká ulice v centru Ostravy a důraz musel být kladen na organizaci prací tak, aby její průjezdnost byla co nejméně ovlivněna. Proto s ohledem na minimalizaci výkopů byla celková opravovaná délka rozdělena na dva úseky. Vrtná souprava byla umístěna v obou případech na koncích ulice, v jejím středu bylo pracoviště sváření plastového potrubí a společná jáma pro vtahování pro oba úseky. Stav ocelového potrubí byl kritický, původní asfaltová izolace byla již z velké části opotřebena, obnažené stěny potrubí byly zeslabeny korozí a pokryty nesouvislými vrstvami inkrustů. Proto byl pro čištění potrubí použit rotační škrabák s řetězovou frézou a vytěrák, které společně zajistily vyhlazení vnitřních ploch potrubí tak, aby bylo zajištěno bezpečné vtažení potrubí. Před vlastním vtažením potrubí bylo provedeno dočištění vodním paprskem a kontrola stavu potrubí po čištění kamerou.

Operace čištění potrubí u každého úseku trvala jeden den, stejně tak i vtahování potrubí. Celková doba realizace této stavby v centru města byla 63 dní, a to i přes komplikace s vytyčováním inženýrských sítí a s nesprávnými informacemi o skutečném uložení renovovaného potrubí.Jsme šetrní k přírodě a naše technologie neškodí okolí.

Zaručujeme vysokou kvalitu dle certifikací ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a SA 8000.

Minimalizujeme výkopové práce, neomezíme komunikaci.