Bezvýkopová technologie


HDD vrtné soupravy s duálními tyčemi a jejich využití pro vrty ve skále
HDD vrtné soupravy s duálními tyčemi a jejich využití pro vrty ve skále ...více »

Řízené horizontální vrtání ve službách ekologie
Řízené horizontální vrtání ve službách ekologie ...více »

ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací


Řízené horizontální vrtání ve službách ekologie

Informace o principech řízeného horizontálního vrtání pronikly i do dalších oborů, které se stavebnictvím přímo nesouvisejí. Jedním z takových oborů je i ochrana a péče o životní prostředí. Naši předkové ve vztahu k životnímu prostředí často hřešili a zanechali nám na mnoha místech dědictví v podobě znečištěných podzemních vod a půd. Zdrojem znečištění jsou většinou průmyslové provozy, které doposud stojí a často také doposud pracují. Úkolem specializovaných sanačních firem je tyto lokality zbavit podpovrchového znečištění, aniž by byla výrazně narušena produkce provozu. K tomuto účelu bývala do podloží provozních hal vrtána síť svislých vrtů, které následně sloužily k dlouhodobému čerpání znečištěných vod. Při této práci však byla výrazně narušena již zmiňovaná produkce provozu. Proto se začaly realizovat sanace znečištěných podzemních vod a půd pomocí bezvýkopových technologií.

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor z Chrudimi řešila sanaci podzemních vod v areálu firmy MARS ve Svratce. Jejím požadavkem byl drén světlosti 150 mm v délce 136 m vedený pod budovami dílen a galvanovny. Společnost TALPA-RPF, která s touto prací má zkušenosti, byla vybrána pro uskutečnění plánovaného drénu.

Po konzultacích bylo dohodnuto použití polyetylénového potrubí D 160 x 14,6 mm, svařovaného natupo. K infiltraci podzemní vody do potrubí drénu byla doporučena podélná štěrbinová perforace v rozsahu 5 % provedená na délce 100 metrů potrubí. Vrt byl s ohledem na spádové poměry a lokalizaci znečištění projektován v průměrné pětimetrové hloubce. S ohledem na plošnou lokalizaci znečištění a základy budov bylo nutné směrové vedení vrtu esovitým zahnutím.

Realizace pilotního vrtu byla připravena na neděli tak, aby minimálně ovlivnila provoz továrny. Jeho provedení trvalo osm hodin a trasa byla provedena podle požadavků projektu s požadovanou přesností. Rozšiřování vrtu na rozměr 280 mm probíhalo díky skalnímu podloží relativně pomalu. Dalším faktorem zpomalujícím průběh prací byl odvoz vrtného výplachu na skládku nebezpečných odpadů. Vrt byl dokončen po dalších dvou dnech, kdy bylo do cílové jámy dotaženo potrubí drénu, které ihned začalo sloužit a přivádět značné přítoky vod z okolního vrtu.Jsme šetrní k přírodě a naše technologie neškodí okolí.

Zaručujeme vysokou kvalitu dle certifikací ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a SA 8000.

Minimalizujeme výkopové práce, neomezíme komunikaci.