Bezvýkopová technologie


Sanace vodovodu v Ostravě
Sanace vodovodu v Ostravě ...více »

Bourání mostů na D1
Bourání mostů na D1 ...více »

ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací ukázka bezvýkopových prací


Sanace vodovodu v Ostravě

V květnu 2014 provedla společnost TALPA-RPF rekonstrukci vodovodu na Plzeňské ulici v Ostravě. Účelem obnovy celého systému byla sanace vodovodního přivaděče z ocelového potrubí DN800 mm z roku 1968, u něhož byl zjištěn masívní úbytek materiálu potrubí. Poškození bylo způsobeno důlkovou korozí s oslabením síly stěny potrubí místy až na 2 mm.

Odborníci rozhodli o opravě úseku přivaděče v délce 665 m bezvýkopovou technologií Relining, kdy do stávajícího ocelového potrubí bylo vtaženo tlakové polyetylénové potrubí SafeTech RC o průměru d710x64,5 mm od společnosti WAVIN Ekoplastik.

Provedení stavby

Vodovodní přivaděč je uložen ve dvoumetrovém pásmu mezi silně frekventovanou komunikací Plzeňská a linií stromů, tedy v místech s nedostatkem prostoru pro uložení potrubí a manipulaci s ním. S ohledem na nedalekou křižovatku a komplikované vlastnické vztahy na dotčených pozemcích nebylo možné spojit potrubí v celé délce a pak jej vtáhnout do opravovaného potrubí. Proto bylo nutné umístit svařovací zařízení do montážní jámy a zde provést svar a následně vtáhnout jeden kus potrubí po druhém, přičemž jediné vhodné místo pro montážní jámu tohoto rozměru bylo přibližně 113 m od počátku trasy přivaděče. Montážní jáma byla vykopána v rozměrech 15x3m a její stěny byly vysvahovány. Trasa opravovaného přivaděče tím byla rozdělena na dva úseky, první měl délku 100 m a druhý 552 m.

Další mnohem menší jámy byly umístěny na počátku a konci úseku pro napojení nového potrubí na stávající potrubí přivaděče. Na delším úseku byly další dvě kontrolní jámy po 180 metrech. Důvodem pro to byl maximální dosah čistícího zařízení, který v tomto případě byl 200 m. Před zahájením čištění potrubí byl proveden prvotní kamerový průzkum, který zjistil, že je úsek přímý, bez lomů a překážek.

Realizace opravy vodovodu

Potrubí bylo čištěno strojem pro řízené horizontální vrtání VERMEER D36/50 a tzv. zvonkovou frézou. Stroje odstranily inkrusty a rez a při čištění došlo i k „zaválcování“ všech výstupků směřujících do vnitřního profilu potrubí.

Potrubí o délce 12,5 m vážilo 1625 kg, přesná manipulace s ním byla poměrně náročná, zvláštní důraz byl kladen na bezpečnost práce. Celková váha vtahovaného potrubí přesáhla 85 tun, delší vtahovaný úsek vážil 71,5 tuny. Pro snížení tření byla na dno potrubí aplikována kluzná směs obsahující bentonit se speciálním polymerem.

Uskutečnění každého z jednotlivých kroků, tedy provedení svaru potrubí a jeho vtažení, trvalo zhruba 2 hodiny. Každý den se podařilo opravit úsek přibližně o délce 62,5 m, což zahrnuje 5 kusů potrubí. Příprava trasy, tedy výkopové práce, vypuštění vody z potrubí a provedení výřezů trvalo týden. Vtahování celé trasy probíhalo deset dnů, poté následovaly běžné operace jako je propojení potrubí, tlaková zkouška, proplachy, atd. Pokud by situace dovolila svařit potrubí v celé délce předem a pak jej vtáhnout najednou, pak by čištění a vtažení potrubí mohlo odhadem trvat 3 až 4 dny.

Životnost 100 a více let

Výrobci dnes uvádějí očekávanou životnost potrubí 100 a více let. Jedná se o dobu, během níž musí být potrubí schopno přenášet vnitřní tlak. Mezi okrajové podmínky této životnosti patří prostředí, v němž se potrubí nachází, a správně provedená montáž. V případě rekonstruovaného úseku vodovodu v Ostravě lze díky správné přípravě, výběru materiálu i zkušenostem realizační firmy dodržení očekávané životnosti předpokládat.

Ing. Ivan DemjanJsme šetrní k přírodě a naše technologie neškodí okolí.

Zaručujeme vysokou kvalitu dle certifikací ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a SA 8000.

Minimalizujeme výkopové práce, neomezíme komunikaci.